Powołanie rządu Chjeno-Piasta. 1926.

Wincenty Witos po raz trzeci objął stanowisko premiera tworząc centroprawicowy rząd nazywany potocznie Chjeno-Piastem, w którego skład wchodziły PSL „Piast” i Chrześcijański Związek Jedności Narodowej.

Cztery dni później o godzinie 17.30 rząd, w związku z zamachem stanu, podał się do dymisji, prezydent Wojciechowski złożył swój urząd. Obowiązki głowy państwa przejął marszałek Sejmu Maciej Rataj, który desygnował na premiera wskazanego przez Piłsudskiego Kazimierza Bartla. Rozpoczęły się rządy sanacji w Polsce.