Ponownie zerwany sejm. 1672 r.

Sejm został zwołany 30 października 1671 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1671 i styczniu 1672 r. Obrady sejmowe trwały od 26 stycznia do 14 marca 1672 r. Marszałkiem sejmu obrano Marcina Oborskiego, starostę liwskiego. Sejm został zerwany przez Kazimierza Grudzińskiego.

Zobacz: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966;  R. Kołodziej,  „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014.