Podczas wojny z Moskwą. Sejm w Piotrkowie. 1514 r.

Sejm zwołano najprawdopodobniej z początkiem 1514 r. Z kolei sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu 1514 r. Sejm rozpoczął obrady 26 marca, zaś zakończył już 5 kwietnia 1514 r. Obrady toczyły się pod nieobecność króla Zygmunta, który w związku z wojną z Moskwą przebywał w Wielkim Księstwie Litewskim. Legację królewską na sejm przywiózł podkanclerzy Krzysztof Szydłowiecki. Podczas obrad przyjęto ordynację obrony państwa, która w związku z toczącą się wojną od razu weszła w życie, albowiem król upoważnił do jej przyjęcia w jego imieniu podkanclerzego K. Szydłowieckiego.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 279-282.