Podczas ciągle trwającej wojny ze Szwecją, a przed kampanią z Moskwą. Sejm nadzwyczajny Warszawie. 1659 r.

Sejm zwołano na początku 1659 r., zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w lutym 1659 r. Obrady rozpoczęły się 17 marca, a zakończyły się wskutek przesunięć terminu 30 maja 1659 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Gnińskiego, starostę gnieźnieńskiego. Sporo uwagi zajęła sprawa zatwierdzenia ugody hadziackiej z Kozaczyzną (16 września 1658). Przyjęto liczne konstytucje w sprawach bieżących.

Zobacz: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Pierwsza: lata 1656-1664, opr. A. Rachuba, T. Wasilewski, Warszawa 1978, s. 189-194; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s.276-291; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, t. 4, cz. 2, Do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień, Krzysztof Fokt, Przedmowa Wacław Uruszczak, Warszawa 2017, s. 12-85.