Po wojnie z Moskwą. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1634 r.

Sejm zwołano po zwycięskiej wojnie z Moskwą, rozpoczętej przez z nią w 1633 r. po wygaśnięciu rozejmu w Dywilinie (1619), którą zakończono pokojem w Polanowie (14 czerwca 1634). Wobec zagrożenia ze strony Turcji zwołano sejm nadzwyczajny. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w czerwcu 1634 r. Sejm rozpoczął obrady 19 lipca 1634 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Gedeona Michała Tryznę, stolnika litewskiego. Podczas obrad zajęto się zwłaszcza sprawami obrony, uchwalając zwołanie pospolitego ruszenia. Przyjęto przepisy dotyczące Trybunału Radomskiego i Wileńskiego, mające na celu usprawnienie ściągania podatków, jak też powołano komisję do rozpatrzenia zaległości w należnej zapłacie wojsku. Sejm zakończył obrady 1 sierpnia 1634 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1 1632-1636, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 384-387; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 216-252.