Po ugodzie zborowskiej. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1650 r.

Sejm został zwołany na początku września 1650 r. Sejmiki odbyły się w październiku i listopadzie 1650 r. Sejm rozpoczął obrady 5 grudnia 1650 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Wincentego Korwina Gosiewskiego, stolnika litewskiego. Sejm był bardzo burzliwy. Jego obrady toczyły się w cieniu groźnej sytuacji na Ukrainie. Uchwalono na sejmie pospolite ruszenie. Nakazano zadbanie o miasta, zamki, gromadzenie środków na wojsko. Udzielano wsparcia szlachcie zmuszonej do opuszczenia swoich dóbr w związku z zawieruchą wojenną na Ukrainie. Zajęto się instytucją „żołnierza powiatowego”, sprawami skarbowymi. Przeprowadzono sądy sejmowe. Sejm zakończył obrady 24 grudnia 1650 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 3. 1647-1656, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 271 i n. W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, T. 1, Wrocław 2000, s. 68-91. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 227-250.