Po tureckim wypowiedzeniu wojny. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1672.

Sejm został zwołany w końcu marca 1672 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w kwietniu 1672 r. Sejm obradował od 18 maja do 30 czerwca 1672 r. Marszałkiem sejmu obrano Gabriela Druckiego Sokolińskiego, pisarza wielkiego litewskiego. Sejm, obradujący wobec zapowiedzi najazdu tureckiego, stał się widownią starć dworu z opozycją, stanowiącą partię profrancuską, prącą do obalenia króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Dwór unikając starcia doprowadził do zerwania sejmu przez Stanisława Ubysza.

Zobacz: F. Kluczycki, Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. 2, Kraków 1881; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Kraków 1984.