Po trudnym rozejmie w Altmarku. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1629 r.

Sejm zwołano w październiku 1629 r. W tym samym miesiącu oraz w listopadzie 1629 r. odbyły się sejmiki przedsejmowe. Sejm rozpoczął obrady 13 listopada 1629 r. Marszałkiem sejmu obrano Stefana Paca, referendarza litewskiego. Po burzliwej dyskusji z powodu niekorzystnych postanowień (pozostawienie w ręku Szwedów wszystkich portów na wschód od Gdańska, Inflant po Dźwinę, obciążenia portów pruskich dodatkowymi cłami oraz sekwestrem Malborka, Sztumu, Głowy dla elektora brandenburskiego, Jerzego Wilhelma, jako gwaranta) ratyfikowano rozejm zawarty 26 września 1629 r. ze Szwecją w Starym Targu zawieszający działania zbrojne w Prusach, które toczyły się od 1626 r. Sporo uwagi poświęcono Trybunałom Radomskiemu i Wileńskiemu. Sejm zakończył obrady 28 listopada 1629 r.

Zobacz: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 84-94.