Po rozpoczęciu ostatniej wojny z Zakonem krzyżackim. Sejm w Toruniu. 1519-1520 r.

Sejm został zwołany w październiku, natomiast sejmiki odbyły się w listopadzie 1519 r. Sejm zwołano w pobliżu granicy z Zakonem do Torunia. Obrady rozpoczęły się 8 grudnia 1519 r. po przybyciu 2 grudnia do miasta króla Zygmunta I, ale już po wybuchu wojny. Głównym celem króla było uzyskanie zgody na podatki, które umożliwiłyby prowadzenie wojny. Posłowie wysunęli jednak szereg postulatów, których spełnienie warunkowało przyjęcie uchwał podatkowych. Dotyczyły one wolnej żeglugi na Wiśle, ograniczenia uprawnień miast w zakresie pojmowaniu i karaniu szlachty za występki popełnione w miastach, zwiększenia władzy dominalnej nad chłopami i uznaniu minimalnego wymiaru pańszczyzny chłopów w wysokości 1 dnia w tygodniu z łana chłopskiego, sposobu publikowania konstytucji sejmowych. Sejm zakończył obrady prawdopodobnie na przełomie grudnia 1519 i stycznia 1520 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 325-345.