Po bezskutecznym sejmie roku poprzedniego. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1640.

Sejm został zwołany w lutym , zaś sejmiki przedsejmowe odbyły się w marcu 1640 r. Obrady rozpoczęły się w 19 kwietnia 1640 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Jana Stanisława Jabłonowskiego, cześnika koronnego. Obrady poświęcone zostały sprawom zagrożenia tureckiego i tatarskiego oraz niepokojom na Ukrainie. Problemy te były niejako kontynuacją obrad bezskutecznego sejmu z 1639 r. Ponadto zajmowano się starciami na tle religijnym, które miały miejsce w Winie. W trakcie burzliwych obrad uchwalono jednak deklaracje podatkowe województw, jak też zajęto się sprawą ściągalności zaległości podatkowych. Sejm zakończył obrady 1 czerwca 1640 r.

Zobacz: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2. 1637-1646, Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 199 i n.; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s.352-362.