Pierwszy sejm w XVII w. Sejm walny w Warszawie. 1601 r.

Sejm został zwołany w październiku 1600 r. w związku z wcześniejszym, bezowocnym sejmem z tego samego roku. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1600 i styczniu 1601 r. Sejm obradował w dniach od 7 lutego do 13 marca 1601 r. Marszałkiem obrano Jana Zbigniewa Ossolińskiego, marszałka trybunału, a następnie wojewody. Na sejmie uchwalono lustrację dóbr królewskich.

Zobacz: B. Janiszewska-Mincer, Rzeczpospolita Polska w latach 1600-1603, Bydgoszcz 1984. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 268-321.