Pierwszy Sejm pacyfikacyjny za Augusta II w Warszawie. 1698.

Sejm został zwołany 3 lutego 1698 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w kwietniu 1698 r. Zamiarem politycznym było uspokojenie nastrojów po burzliwej elekcji 1697 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 16 kwietnia 1698 r. Marszałkiem izby poselskiej był marszałek starej laski, czyli sejmu 1697 r., Krzysztof Zawisza, starosta miński. Na sejm zjechało się jedynie 15 posłów, z których większość, pochodząca z Litwy, żądała odbycia sejmu walnego jako sejmu konnego. Sejm rozszedł się 28 kwietnia 1698 r. bez skutku.

Zobacz: K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemie polską, Poznań 1856; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349; B. Dybaś, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Toruń 1991.