Pierwsze wybory do Sejmu w Odrodzonej Polsce. 1919 r.

26 stycznia 1919 r. odbyły się pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory do Sejmu Rzeczypospolitej. Wybory przeprowadzono na terenach już wchodzących w skład państwa Polskiego, dawnym Królestwie Polskim i Galicji. W późniejszym terminie odbyły się wybory w Poznańskim i na Pomorzu.