Pieniądze na wojnę z Turcją. Sejm zdecydował, tryumf króla Jana III Sobieskiego. Warszawa 1690 r.

Sejm został zwołany przez króla Jana III Sobieskiego 31 października 1689 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się 5-7 grudnia 1689 r. Sejm obradował do 16 stycznia do 6 maja 1690 r. Marszałkiem obrano Tomasza Działyńskiego, starostę bratiańskiego. Sejm odbył się po zawarciu porozumienia między obozem królewskim a Sapiehami, tworzącymi silną opozycję przeciwko królowi na Litwie. Zakończył się uchwaleniem wysokich podatków, które miały umożliwić kontynuowanie wojny z Turcją.

Zobacz: Ustawodawstwo, zob. zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 805-885.H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014.