Ostatni sejm za króla Zygmunta III. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1632 r.

Sejm postanowiono zwołać w styczniu 1632 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się z kolei w lutym 1632 r. Obrady sejmu rozpoczęły się 11 marca, a zakończyły 3 kwietnia 1632 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Marcina Żegockiego, sędziego ziemskiego wschowskiego. Podczas obrad zajmowano się sprawami bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, u granic której toczyła się wojna w Niemczech, angażująca siły króla szwedzkiego Gustawa Adolfa, z którym w 1629 r. po wojnie w Prusach zawarto rozejm w Starym Targu. Król, pomimo złego stanu zdrowia brał czynny udział w obradach sejmowych. Nie udało się jednak królowi za swojego życia (zmarł w kilka tygodni po zakończeniu obrad sejmowych, 30 kwietnia 1632 r.) przeprowadzić elekcji królewicza Władysława, albowiem sejm stał na stanowisku zachowania wolnej elekcji.

Zobacz:  E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009.  Ustawodawstwo zob.   Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 138-145.