Ostatni sejm przed wyprawą wiedeńską. 1683 r.

Sejm został zwołany 4 listopada 1682 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1682 r. Obrady rozpoczęły się 27 stycznia 1683 r. Marszałkiem obrano Rafała Leszczyńskiego chorążego koronnego. Obrady faktycznie zakończono 17 kwietnia 1683 r.

Zobacz: R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014. Ustawodawstwo zob. zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 657-706.