Ostatni Sejm króla Augusta III. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1762 r.

Sejm został zwołany w maju, zaś sejmiki odbyły się w sierpniu i wrześniu 1762 r. Obrady rozpoczęły się 4 października pod starą laską marszałka Adama Małachowskiego. Sejm, który zapowiadał się na generalne starcie Familii Czartoryskich z dworska koterią królewskiego ministra Henryka Brühla, ale już 7 października z jego inspiracji sejm został zerwany przez Michała Szymakowskiego.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; J. Michalski, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 350-419.