Ostatni Sejm Jagiellonów. Sejm w Warszawie. 1572 r.

Sejm miał być zwołany jeszcze w 1571 r., ale król Zygmunt August uczynił to dopiero z końcem października, wyznaczając termin na Święto Trzech Króli, 6 stycznia 1572 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w grudniu 1571 r., ale sejm, którego obrady kilka razy odraczano, rozpoczął je dopiero 12 marca 1572 r. Marszałkiem izby poselskiej został Mikołaj Grabowski. Zamiarem królewskim było zajęcie się przez sejm sprawami reformy wymiaru sprawiedliwości, sposobu przeprowadzenia bezkrólewia i wyboru nowego monarchy, ściągania kwarty, ceł i myt oraz sprawami monetarnymi. Zajęto się także problemem egzekucji dóbr królewskich. Z powodu choroby króla sejm limitowano, czyli przesunięto jego obrady, których jednak nigdy nie wznowiono ze wglądu na śmierć króla 7 lipca 1572 r. w Knyszynie.

Zobacz: A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s.114-216. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka,  Warszawa 2000,  s. 302-303.