Nieudany Sejm. Sejm nadzwyczajny w Warszawie. 1689 r.

Sejm zwołany został z początkiem października 1688 r. Sejmiki odbyły się październiku, zaś sejm rozpoczął obrady 17 listopada 1688 r. Marszałkiem izby poselskiej obrano Stanisława Szczukę, referendarza koronnego. Sejm został zerwany przez Stanisława Szołkowskiego. 1 kwietnia 1689 r. sejm zakończył obrady.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986.