Negocjacje posłów z Brandenburgią i Moskwą. Sejm warszawski 1613 r.

Sejm zwołano w grudniu 1612 r. Sejmiki przedsejmowe obradowały w styczniu i lutym 1613 r. Marszałkiem izby poselskiej został obrany Maksymilian Przerębski, starosta piotrkowski Sejm zajął się uchwaleniem poborów na opłacenie wojska, które nieopłacone, po niepowodzeniach w wojnie z Moskwą zawiązało konfederację. Na prześladowania skarżyli się różnowiercy. Prowadzono rozmowy z poselstwami: brandenburskim, cesarskim i moskiewskim. Na sejmie rozpoczęto proces kasztelana parnawskiego Piotra Stabrowskiego, oskarżonego o zdradę państwa. Nie przeprowadzono kodyfikacji prawa sądowego, na co zgodzono się wcześniej, której projektodawcą był Jan Swoszowski.

Zobacz: I. Lewandowska-Malec, Pisarz ziemski lwowski Jan Swoszowski autorem projektu reformy ziemskiego procesu sądowego, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie-Idee-Prawo, Pod. red. A. Lityńskiego, P. Fiedorczyka, Białystok 2003, s.243-258; Ustawodawstwo zob. VoluminaConstitutionum, T. 3, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2010, s. 118-169..J. Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984;; tenże, Marcin Broniewski, trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III, Wrocław 1994. .W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696,  w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Kraków 2009.