Najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej wydał Uniwersał połaniecki. 1794

W imieniu rządu krajowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w oparciu o art. IV Konstytucji Trzeciego Maja, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko w okolicach Połańca wydał Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych tzw. uniwersał połaniecki