Na przedwiośniu. Sejm w Piotrkowie. 1509 r.

Sejm zwołano w listopadzie 1508 r. do Piotrkowa. Sejmiki przedsejmowe odbyły się na przełomie stycznia i lutego 1509 r. Obrady sejmu trwały od 11 marca do 16 kwietnia 1509 r. Podczas obrad sejmowych sporządzono liczne dokumenty i akty prawne.

Zobacz:  Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 212-219.