Kolejny zerwany sejm. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1722 r.

Sejm został zwołany w lipcu 1722 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1722 r. Sejm rozpoczął obrady 5 października 1722 r. Marszałkiem obrano Franciszka Ossolińskiego, podskarbiego nadwornego koronnego. Sejm został zerwany przez Kazimierza Steckiego. Obrady sejmu zakończono 16 listopada 1722 r.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.