Kolejny sejm zalimitowany. Sejm zwyczajny w Grodnie. 1718 r.

Sejm zwołano w czerwcu, natomiast sejmiki przedsejmowe odbyły się w sierpniu i wrześniu 1718 r. Sejm rozpoczął obrady w dniu, na który został zwołany, czyli 3 października 1718 r. Marszałkiem izby poselskiej został obrany Krzysztof Zawisza starosta miński. Wprawdzie nie podjęto wielu istotnych uchwał, ale sejm zaznaczył się spokojnym przebiegiem i współdziałaniem króla z posłami. Wysłano do cara ważne poselstwo Stanisława Chomentowskiego. Sejm został zalimitowany 14 listopada 1718 r. z przyznaniem królowi prawa do jego zwołania w tym samym składzie w dowolnym momencie.

Zobacz: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 6, Petersburg 1860, s. 96-963.