Kolejny sejm z limity. Sejm zwyczajny w Warszawie. 1719-1720 r.

Sejm został zwołany w listopadzie 1719 r. Nie zwołano sejmików dodatkowych przed sejmem. Sejm podjął obrady 30 grudnia 1719 r. Marszałkiem sejmu obrano Krzysztofa Zawiszę, starostę mińskiego, który był marszałkiem sejmu zalimitowanego w 1718 r. Sejm został zerwany przez posła Michałowskiego. Obrady zakończono 22 lutego 1720 r.

Zobacz: K. Zawisza, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721), wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1862, s. 398-419; U. Kosińska, Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa 2003; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986;H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 300-349.