Jerzy Ossoliński marszałkiem Sejmu. Warszawa 1631 r.

Sejm został zwołany 10 sierpnia 1630 r. przez króla Zygmunta III do Warszawy na 16 października 1630 r. Odłożony został do 10 stycznia 1631 r., a następnie 14 grudnia 1630 przeniesiony na 29 stycznia 1631 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się we wrześniu 1630 r. Marszałkiem obrano Jerzego Ossolińskiego podstolego koronnego. Na sejmie przeciwstawiono się planom króla Zygmunta wyboru królewicza Władysława vivente rege (za życia króla). Zaakceptowano natomiast królewicza Jana Olbrachta na stanowisku biskupa warmińskiego. Protestowano przeciwko wykupowi zadłużonych dóbr żywieckich przez królową Konstancję, które miały stać królewszczyznami. Uchwalono pobór. Sejm zakończył obrady 12 marca 1631 r.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 3, cz. 2, Do druku przygotowali S. Grodziski, M. Kwiecień, A. Karabowicz, Przedmowa W. Uruszczak, Warszawa 2013, s. 98-135.J. Seredyka, Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632). Zarys wewnętrznych dziejów politycznych, Opole 1978.