Hołd lenny księcia pruskiego Albrechta Fryderyka złożony 19 lipca 1569 r. królowi Zygmuntowi Augustowi podczas sejmu lubelskiego.

19 lipca 1569 r. piętnastoletni książę pruski Albrecht Fryderyk, syn pierwszego księcia w Prusach Książęcych, Albrechta von Brandenburg-Ansbach (1525), zmarłego w 1568 r. złożył w Lublinie podczas trwającego wówczas sejmu hołd lenny królowi Zygmuntowi Augustowi, co stanowiło formalne nadanie księciu przez króla Zygmunta Augusta księstwa w lenno. Podczas hołdu, będącego potwierdzeniem zwierzchności nad księstwem pruskim pozwolono dotknąć proporca książęcego z herbem Prus Książęcych, wręczonego księciu Albrechtowi Fryderykowi, posłom elektora brandenburskiego, co oznaczało formalne potwierdzenie przyrzeczenia królewskiego z 1563 r. w sprawie możliwości przeniesienia lenna pruskiego na brandenburską linię Hohenzollernów w przypadku wygaśnięcia męskiej linii następców księcia Albrechta.

Zobacz: K. Piwarski, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Gdańsk 1946. Ustawodawstwo zob. VoluminaConstitutionum, T. 2, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 2005, s. 216-244.