Gdy król był na wojnie z Moskwą. Sejm w Piotrkowie. 1503 r.

Sejm zwołano z końcem stycznia, zaś sejmiki odbyły się w lutym 1503 r. Sejm obradował od 12 marca do 2 kwietnia 1503 r. pod nieobecność króla, który przebywał z wojskiem na wschodzie Wielkiego Księstwa na wojnie z Moskwą. Pomimo nie uczestniczenia w obradach króla, przyjęto liczne konstytucje oraz uniwersał poborowy.

Zobacz:  F. Papée, Aleksander Jagiellończyk, Kraków 1949; J. Bardach, Początki sejmu, w: Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s  5-62. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, Irena Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 118-123.