The Sejm that did not take place. 1728 r.

The Sejm was convened on 18 June 1728 for 4 October 1728. The Sejm was convened on 23 August 1728. On September 13, 1728 and on the same day, the Sejm was cancelled.

See: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej [The History of Modern Poland], v. 2, Warszawa 1986; E. Rostworowski, O koronę polską. Polityka Francji w latach 1725-1733 [For the Polish crown. France's policy in 1725-173], Wrocław 1958; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy [The Sejm of the Commonwealth of the age of oligarchy (1652-1763). Law-practice-program-theory], Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich [The Sejm in the Saxon Times], in: Historia sejmu polskiego [The History of the Polish Sejm], v. 1, Warsaw 1984, edited by J. Michalski, p. 300-349.