The Sejm on Taxation. The Sejm in Piotrków. 1530-1531.

The Sejm was convoked in October, pre-Sejm Sejmiks held in November 1530. Sejm sessions commenced on December 8th 1530. Matters of taxation intended to cover all state needs prevailed. A resolution was passed to collect tax of 20 groszys per peasant lan. During Sejm debates, news arrived of a Moldavian hospodar’s foray into Pokuttya, resulting in considerations to call a levy en masse. The Sejm concluded on January 8th 1531.

See: L. Kolankowski, Zygmunt August, wielki książę Litwy, do roku 1548, Lviv 1913; Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warsaw 1946; S. Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988; A. Sucheni-Grabowska, Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562, Warsaw 1996; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warsaw 1980; W. Uruszczak, Ustawy Zygmunta I z lat 1530 i 1538 w sprawie elekcji królewskiej, in: Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej, pod red. G. Bałtruszajtys, Warsaw 2000, pp. 349-360. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 1, part 2, prepared for print by W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warsaw 2000, pp. 86-91.