The general sejm in Warsaw. Plans to wage war against the Ottoman Empire. 1645.

Sejm was convened in December 1644. The pre-sejm sejmiks were held in January of 1645. The sejm debated from 13 February to 27 March 1645. Hieronim Radziejowski, the starost [“starostwo” was a Polish term for eldership office] of Łomża, was elected the marshal. King tried to win deputies for war against Ottoman Empire but with no results. The vacancies were filled. Unfortunately, no resolutions were adopted.

See: A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce [Memoirs of Polish history], t. 2 1637-1646, Translated and edited by A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 433 i n. A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium władzy i opozycji [Research on authority and opposition], Warszawa 1988; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696 [1587-1696 Sejm], in: Historia sejmu polskiego [The history of Polish sejm], t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299. E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto [Sejm of the Silver Age 1587-1652. Betwixt majority voting and liberum veto] , Warszawa 2001.