Sejm postponed because of an epidemic. The extraordinary sejm in Brest. 1653.

This sejm was convened in February 1653. The pre-sejm sejmiks were held in March of 1653. Because of the epidemic in the Kingdom, sejm was moved to Brest, where it began its proceedings on 24 February 1653. Krzysztof Pac, Standard-Bearer of Lithuania, was elected the marshal of the Chamber of Deputies. During the proceedings, mainly the fiscal matters were taken up, as well as organisation of national defence, because of the threat posed by Sweden and Russia. The sejm courts were also debated. The sejm finished proceedings on 7 April 1653.

See: S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, [Sejms of the Commonwealth under the rule of John II Casimir Vasa. Law-doctrine-practice] T. 1, Wrocław 2000, s. 143-165. T. Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r. Studium z dziejów Rzeczypospolitej w latach 1652-1653 [The sejm in Brest, 1653. Research on history of the Commonwealth (1652-1653)], Toruń 2003. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 4, cz. 1, Design and layout prepared by S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, Foreword W. Uruszczak, Warszawa 2015, s. 282-313.