Sejm from the alternata. Ordinary Sejm in Grodno. 1752 r.

The Sejm was convened in June 1754. The pre-sejm sejmiks were held in August 1752. The Sejm began its proceedings on October 2, and ended on October 26, 1752. The Sejm was in a complicated international situation and internal boiler fights. Józef Massalski, the Starost of Grodno, was elected the Speaker. The Sejm was ruptured by Kazimierz Morski, a deputy of Sochaczew.

See: Diariusze sejmowe z wieku XVIII [The Sejm's diaries from the 18th century], edited by W. Konopczyński, v. 3. Diariusze z lat 1750, 1752, 1754 i 1758 [The Sejm diaries of 1750, 1752, 1754 and 1758], Warszawa 1937; W. Konopczyński, Sejm grodzieński 1752 roku [The Grodno Sejm in 1752], Lwów 1907; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej [The History of Modern Poland], v. 2, Warszawa 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy [The Sejm of the Commonwealth of the age of oligarchy (1652-1763). Law-practice-program-theory], Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, w: Historia sejmu polskiego [The Sejm in the Saxon Times], in: Historia sejmu polskiego [The History of the Polish Sejm], v. 1, Warszawa 1984, edited by. J. Michalski, p. 300-349.