Sejm disrupted once more. 1672.

The sejm was convened on 30 October 1671. The pre-sejm sejmiks were held in December 1671 and January 1672. Sejm proceedings lasted from 26 January to 14 March 1672. Marcin Oborski, the starost [“starostwo” was a Polish term for eldership office] of Liw, was elected the marshal. The sejm was disrupted by Kazimierz Grudziński.

See: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy [Sejm of the Commonwealth in the oligarchy era (1652-1763). Law-practice-theory-programs], Poznań 1966; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego [“The last jewel of our freedom”. Sejm of the Commonwealth under the rule of John III Sobieski], Poznań 2014.