In Light of the Escalating Conflict with the King. Ordinary Sejm in Warsaw. 1590-1591.

The Sejm was convoked in September, pre-Sejm Sejmiks held in November 1590. Sejm sessions commenced on December 2nd 1590. Jan Izdbiński-Rusiecki was elected Speaker. In the course of Sejm debates, a conflict broke our between supporters of the King and of Lord Hetman Jan Zamoyski. Matters of Turkish threat were discussed. Regulations concerning military discipline were drafted. Debates concluded on January 27th 1591.

See: K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589-1592) (The Polish Republic in Times of the Inquisition Sejm (1589-1592)), Cracow 1939; J. Dzięgielewski, O zmiany ustrojowe czy o władzę? Konflikt między królem Zygmuntem III a kanclerzem Janem Zamoyskim (In the Name of System Changes or of Power? The Conflict between King Sigismund III and Chancellor Jan Zamoyski), in: Historia testistemporum, luxveritatis, vitamemoria, nuntiavestutatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu (Anniversary Tome Dedicated to Professor Włodzimierz Kaczorowski), ed. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec, Opole 2015, pp. 271-281; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696 (Sejm in the Years 1587-1696), in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 217-299; K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III (Conflict of Factions in the Early Years of Sigismund III’s Rule), Cracow 1929; J. Dzięgielewski, Odpowiedzialność szlachty za Rzeczpospolitą w sytuacjach konfliktów wewnętrznych w pierwszej części panowania Zygmunta III (Noblemen’s Responsibility for the Polish Republic in Circumstances of Domestic Conflict during the First Half of Sigismund III’s Rule), in: Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.) (Participation of the Civic Society in the Rule and Administration of the First Polish Republic (16th-18th Centuries), ed. D. Makiłła, Warsaw 2017, pp. 77-85;E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto (The Sejm of the Silver Age 1587-1652. Between the Majority Vote and the Liberum Veto), Warsaw 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632 (Crown Sejm General and its Legislative Achievements. 1587-1632), Cracow 2009. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 2, part 2, prepared for print by S. Grodziski, Warsaw 2008, pp. 172-191.