Coronation Sejm

The coronation Sejm was the Sejm convened in the Polish Commonwealth during the session of the election Sejm after the election of the monarch. It was preceded by a royal coronation by the primate, or in his absence by another bishop, during which the new king pledged a general confirmation of rights (Confirmatio generalis iurium). The first such confirmation was given in 1438 by king Władysław III, who was obliged to do so during his election in 1434. The king would separately certify his taking an oath, in which he undertook to acknowledge the resolutions of the convocation and election Sejms, and pronounced the coronation a completed act. The coronation Sejm was an extraordinary event, although it was held according to the rules laid down for the General Sejm. It also dealt with matters related to the functioning of the kingdom, but first of all it approved in the presence of the king the laws passed during the interregnum. The rights of Kraków to conduct coronation sessions were established in the parliamentary constitutions of 1673 and 1685. In the period from 1438 to 1764, 16 coronation sessions were conducted. (1438, 1447, 1492, 1502, 1507, 1530, 1574, 1576, 1587-1588, 1632, 1649, 1669, 1676, 1697, 1734, 1764). The venue of the coronation Sejm was Krakow, where coronations were also held, except for Stanisław Leszczyński’s (1704) and the last king Stanisław August Poniatowski’s coronations which took place in Warsaw preceding the coronation Sejm.

See: A. Prochaska, Geneza i rozwój parlamentaryzmu za pierwszych Jagiellonów, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny, ser. II, vol. 13, Kraków 1899, p. 1-184; J. Bardach, Początki sejmu, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warszawa 1984, edited by J. Michalski, s 5-62; S. Roman, Konflikt prawno-polityczny 1425-1430 r. a przywilej brzeski, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, vol. 14, 1962, fas. 2, p. 63-92; O. Balzer, Modus eligendi regis z początku XVI wieku, in: Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza r. 1661, vol. 1, Lwów 1921, p. 3-21; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980; A. Sucheni-Grabowska, Sejm w latach 1540-1587, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warszawa 1984, edited by J. Michalski, p. 114-216; J. Dzięgielewski, Sejmy elekcyjne. Elektorzy. Elekcje 1573-1674, Pułtusk 2003; P. Skwarczyński, Pierwsze trzy wolne elekcje viritim 1573-1578. [Zagadnienia wybrane], Teki Historyczne, vol. 10, 1959, p. 119-154; S. Płaza, Próby reform ustrojowych w czasie pierwszego bezkrólewia [1572-1574], Kraków 1969; E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; D. Makiłła, Artykuły henrykowskie (1573-1576). Geneza-Obowiązywanie-Stosowanie. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2012; FAS. Szczerbik, Sejm koronacyjny Władysława IV w 1633 roku, Kluczbork-Praszka 2001; S. Ochmann, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Warszawa 1985; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, vol. 1-2, Wrocław 2000; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warszawa 1984, edited by J. Michalski, p. 217-299; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014; R. Łaszewski, Sejm polski w latach 1764-1793, Warszawa 1973 J. Michalski, Sejm w czasach saskich, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warszawa 1984, edited by J. Michalski, p. 300-349.