Disrupted sejm in Warsaw. 1681.

The sejm was convened on 22 October 1680. The pre-sejm sejmiks took place on 10 December 1680. The sejm sessions lasted from 14 January to 26 May 1681. Hieronim Lubomirski, the standard-bearer of the Crown, was elected the marshal of the sejm. After extremely long and dramatic proceedings (14 January - 26 May), the sejm was disrupted by Andrzej Przyjemski.

See: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy [Sejm of the Commonwealth in the oligarchy era (1652-1763). Law-practice-theory-programs], Poznań 1966; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego [“The last jewel of our freedom”. Sejm of the Commonwealth under the rule of John III Sobieski], Poznań 2014.