Disrupted sejm in Grodno. 1688.

This sejm was convened on 18 November 1687. The pre-sejm sejmiks were held in December 1686. The sejm began proceedings on 27 January 1688. The previous owner of the speaker’s staff [referred as to “marshal of the previous staff”, ot was customary that the speaker’s staff was given to the newly elected marshal by the previous one] was Andrzej Giełgud, Lithuanian Field Scriptor. The sejm was disrupted by Kazimierz Stanisław Dąbrowski even before the marshal was elected.

See: R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego [“The last jewel of our freedom”. Sejm of the Commonwealth under the rule of John III Sobieski], Poznań 2014. W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696 [1587-1696 Sejm], in: Historia sejmu polskiego [The history of Polish sejm], t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299.