Coronation sejm in Cracow. 1676.

At first, it was convened on 3 January 1676. The pre-sejm sejmiks were held in December 1675 and January 1676. The marshal of the Chamber of Deputies was elected Mikołaj Sieniawski, Crown Standard-Bearer. The sejm debated from 4 February to 4 April 1676.

See: H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy [Sejm of the Commonwealth in the oligarchy era (1652-1763). Law-practice-theory-programs], Poznań 1966; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696 [1587-1696 Sejm], in: Historia sejmu polskiego [The history of Polish sejm], t. 1, Warszawa 1984, red. J. Michalski, s. 217-299. K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego [First sejms from the times of John III Sobieski], Wrocław 1985; R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego [“The last jewel of our freedom”. Sejm of the Commonwealth under the rule of John III Sobieski], Poznań 2014. Ustawodawstwo zob. Volumina legum, Wyd. J. Ohryzko, t. 5, Petersburg 1860, s. 87-187.