Coronation Sejm in Cracow. 1587-1588.

The Sejm was convoked during the Election Sejm of August 19th 1587. Pre-Sejm Sejmiks were held in September and October 1587. Sejm sessions commenced on December 10th 1587. Justice and deputy starost of Poznań Jan Gajewski was elected Speaker. King Sigismund III’s coronation ceremony was held during the assembly.

See: W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 217-299; K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Cracow 1929; J. Dzięgielewski, Odpowiedzialność szlachty za Rzeczpospolitą w sytuacjach konfliktów wewnętrznych w pierwszej części panowania Zygmunta III, in: Udział społeczeństwa obywatelskiego we władzy i zarządzaniu Pierwszą Rzecząpospolitą (XVI-XVIII w.), ed. D. Makiłła, Warsaw 2017, pp. 77-85; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warsaw 2001; I. Malec-Lewandowska, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej i jego dorobek ustawodawczy. 1587-1632, Cracow 2009. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 2, part 2, prepared for print by S. Grodziski, Warsaw 2008, pp. 55-98.