Convocational Sejm in Warsaw. 1668.

The Sejm was convoked in September 1668. Pre-Sejm Sejmiks were held in October, the Sejm proper opening on November 5th 1668. Chamberlain of Sanok Jan Antoni Chrapowicki was elected Speaker. The Sejm concluded on December 6th 1668.

See: J. A. Chrapowicki, Diariusz. Część Druga: lata 1665-1669 (Diary. Part Two: the Years 1665-1669), edited by A. Rachuba, T. Wasilewski, Warsaw 1988; J. Dzięgielewski, Sejmy elekcyjne. Elektorzy. Elekcje 1573-1674 (Election Sejms. Electors. Elections 1573-1674), Pułtusk 2003; M. Chmielewska, Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku (Michał Korybut Wiśniowiecki’s 1669 Election Sejm), Warsaw 2006; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy (Sejm of the Republic of Poland of the Oligarch Era (1652-1763). Law-Practice-Theory-Programmes), Poznań 1966; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej (History of Modern Poland), vol. 2, Warsaw 1986; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 217-299; A. Przyboś, Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673, Cracow 1984. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 4 part 2, prepared for print by Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień, Krzysztof Fokt, foreword by Wacław Uruszczak, Warsaw 2017, pp. 356-384.