Congress in Jędrzejów, 1576 Confirmation of Anna Jagiellon and Stephen Batory choice.

The congress was called on 15 December 1575, still at the election sejm, during which part of the nobility chose in the election that Anna Jagiellon and Stephen Bathory shall rule the country. The general confederation was established then, and to strengthen it, the electors of Anna and Stephan called the congress to meet in Jędrzejów. During the congress, the choice of Anna Jagiellon and Stephen Batory was confirmed. Then the date of the coronation sejm was appointed. This congress opened king Stephen a path to ascend the throne of the Commonwealth.

See: W. Kamieniecki, Zjazd jędrzejowski w 1576 r. [Congress in Jędrzejów, 1576], in: Studya historyczne wydane ku czci Prof. Wincentego Zakrzewskiego [Historical research, issued as a tribute to Prof. Wincenty Zakrzewski], Kraków 1908, s. 175-201; E. Opaliński, Zjazd w Jędrzejowie w 1576 roku [Congress in Jędrzejów in yeat 1576], „Kwartalnik Historyczny”, T. 109, 2002, z. 2, s.15-39; E. Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta [Royal nobility congresses during two first interregna, following the death of Sigismund II Augustus], Białystok 1998.