Another Sejm Postponed. Ordinary Sejm in Warsaw. 1719-1720.

The Sejm was convoked in November 1719 r. No pre-Sejm Sejmiks convened. Sejm sessions commenced on December 30th 1719. Starost of Minsk Krzysztof Zawisza was elected Speaker – he had also been Speaker during the Sejm adjourned in 1718. The Sejm was broken by deputy Michałowski, and concluded on February 22nd 1720.

See: K. Zawisza, Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721) (Memoirs of Krzysztof Zawisza, the Voivode of Minsk (1666-1721)), published by J. Bartoszewicz, Warsaw 1862, pp. 398-419; U. Kosińska, Sejm 1719-1720 a sprawa ratyfikacji traktatu wiedeńskiego (The Sejm of 1719-1720 vs. the Matter of Ratifying the Treaty of Vienna), Warsaw 2003; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, vol. 2, Warsaw 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 300-349.