After the Accord of Zborów. Ordinary Sejm in Warsaw. 1649-1650.

The Sejm was convoked in early September 1649. Sejmiks were held in October 1649. Sessions commenced on November 22nd 1649. General of Polonia Maior Bogusław Leszczyński was elected Speaker of the Deputies Chamber. Sejm debates focused on matters of war with the Cossacks and accords signed with them in Zborów, and on taxation-related issues. The Sejm concluded on January 12th 1650.

See: Ł. Częścik, Sejm warszawski 1649/1650 roku (The Sejm of Warsaw 1649/1650), Wrocław 1978; A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, vol. 3. 1647-1656, translated and edited by A. Przyboś and R. Żelewski, Warsaw 1980, pp. 222-287; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, vol. 1, Wrocław 2000, pp. 40-65; W. Czapliński, Sejm w latach 1587-1696, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 217-299; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587-1652. Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warsaw 2001. For legislation, see Volumina Constitutionum, vol. 4 part 1, prepared for print by S. Grodziski, Marcin Kwiecień, K. Fokt, foreword by W. Uruszczak, Warsaw 2015, pp. 188-224.