A Sejm Postponed. Ordinary Sejm in Warsaw. 1701-1702.

Pre-Sejm Sejmiks convened in November 1701 to the purpose of resolving new guidelines for former deputies. Sejm sessions re-commenced on December 22nd 1701. Crown registrar Jan Szembek was elected Speaker. The Sejm was broken by Kazimierz Pac, and concluded on February 6th 1702.

See: K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemie polską (The History of August II’s Rule from the Death of John III until Charles XII’s Arrival to Poland), Poznań 1856; W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej (History of Modern Poland), vol. 2, Warsaw 1986; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich (The Sejm in Saxon Times), in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 300-349.