A Sejm Postponed. Extraordinary Sejm in Warsaw. 1712-1713.

Sejmiks convened in September 1712 to the purpose of resolving new guidelines for former deputies. Sejm sessions re-commenced on December 31st 1712. Lord Lithuanian Field Hetman Stanisław Denhoff was elected Speaker. The Sejm was broken by Michał Puzyna, incited by Lithuanian hetman Ludwik Pociej, and concluded on February 21st 1713.

See: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, vol. 2, Warsaw 1986; J. A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1712-1715 (Between Saxon Absolutism and Golden Freedom. From the Domestic History of the Republic of Poland in the Years 1712-1715), Wrocław 1953; H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (1652-1763). Prawo-praktyka-teoria-programy, Poznań 1966; J. Michalski, Sejm w czasach saskich, in: Historia sejmu polskiego, vol. 1, Warsaw 1984, ed. J. Michalski, pp. 300-349.