Elekcja króla Stanisława Leszczyńskiego. 12 lipca 1704 r.

12 lipca 1704 r. na zjeździe zorganizowanym w Warszawie jako sejm elekcyjny przez szwedzkiego gubernatora Arvida Horna na króla wybrano Stanisława Leszczyńskiego, wojewodę poznańskiego. Uczyniono to w bezkrólewiu ogłoszonym wskutek wygnania króla Augusta II 30 stycznia 1704 r. przez konfederację generalną warszawską, której protektorem był król szwedzki Karol XII, okupujący od 1701 r. znaczne części Rzeczypospolitej. Królem Stanisława Leszczyńskiego ogłosił nie prymas, ale współpracujący ze Szwedami biskup poznański Stanisław Święcicki. Koronacja króla Stanisława Leszczyńskiego nastąpiła 4 października 1705 r.

Zobacz: K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od wstąpienia Karola XII na ziemię polską aż do elekcyi Stanisława Leszczyńskiego (1702-1704), Poznań 1874.