Dla uspokojenia sytuacji. Sejm zwyczajny (pacyfikacyjny) w Warszawie. 1589 r.

Sejm został zwołany w listopadzie 1588 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się na przełomie stycznia i lutego 1589 r. Obrady sejmowe rozpoczęły się 6 marca i toczyły się do 23 kwietnia 1589 r. Marszałkiem sejmu obrano Dymitra Chaleckiego. Sejm zwołano z powodu uspokojenia sytuacji wewnętrznej, która była skomplikowana wskutek zaszłości związanych z elekcją w 1587 r., zakończonych odparciem inwazji pretendenta do tronu, arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga na Polskę, wziętego następnie do niewoli przez hetmana Jana Zamoyskiego w bitwie pod Byczyną (24 stycznia 1588 r.). Na sejmie zaaprobowano pokój bytomsko-będziński, zawarty 10 marca 1589 r. z Habsburgami, dotyczący zakończenia wojny powstałej wskutek elekcji 1587 r.

Zobacz: K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego 1589-1592, Kraków 1939. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 2, cz. 2, Do druku przygotował S. Grodziski, Warszawa 2008, s. 100-136.