Burzliwy Sejm w Krakowie. 1523 r.

Sejm został zwołany 6 października 1522 na 22 stycznia 1523 r. do Piotrkowa. Z powodu zarazy sejm przeniesiono 16 stycznia 1523 do Krakowa na 2 lutego 1523 r. Sejmiki przedsejmowe miały miejsce w grudniu 1522 r. Obrady rozpoczęły się jednak 18 lutego i trwały do 11 kwietnia 1523 r. Przebiegały one burzliwie ze względu na poselskie postulaty „naprawy praw”, zwłaszcza zasady niełączenia godności (incompatibilitas) oraz królewskie postulaty obrony państwa.

Zobacz: Ustawodawstwo zob. Volumina  Constitutionum, T. 1, cz. 1, Do druku przygotowali S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996,  s. 382-385.