Burzliwy sejm pod nieobecność króla. Sejm w Piotrkowie. 1535 r.

Sejm został zwołany przez króla we wrześniu 1535 r. Sejmiki przedsejmowe odbyły się w październiku 1535 r. Sejm rozpoczął obrady 25 listopada 1535 r. pod nieobecność króla przebywającego w związku z wojną z Moskwą na Litwie, który pomimo tego nakazał jednak sejmowi obradować. Obrady sejmowe były nadzwyczaj burzliwe, albowiem niezależnie od oczekiwań królewskich, że podjęte zostaną sprawy obrony państwa, gdyż poza wojną z Moskwą groziło niebezpieczeństwo tatarskie i wołoskie, jak też szerzyły się naruszenia porządku publicznego, zajęto się sprawami egzekucji, a zwłaszcza korektury praw. Podnoszono sprawę rewizji praw Kościoła, miast, Prus Królewskich w stosunku do praw pospolitych Królestwa, co wywoływało opór hierarchii duchownej i kancelarii Królestwa. Uchwalono jednak dokonanie w przyszłości egzekucji praw, w której zostałyby skasowane przywileje miast, kościołów i klasztorów niezgodne z prawami pospolitymi. Sejm zgodził się również na zwołanie pospolitego ruszenia na 1536 r. przeciwko Mołdawii i Tatarom, które król zwołał 5 maja 1536 r. Sejm zakończył obrady przypuszczanie w grudniu 1535 r.

Zobacz: Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary, Warszawa 1946; W. Uruszczak, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980. Ustawodawstwo zob. Volumina Constitutionum, T. 1, cz. 2, Do druku przygotowali W. Uruszczak, S. Grodziski, I. Dwornicka, Warszawa 2000, s. 139-145.